Od júla 2021 bude Prvá pomoc naviazaná na COVID automat

Schválené od 01.07.2021
[09.06.2021]

Návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov


Výška pomoci bude závisieť od COVID automatu na celonárodnej úrovni (nie podľa jednotlivých okresov) nasledovne:

  • Fáza 3 – III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu → Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B
  • Fáza 2 – I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu → Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B
  • Fáza 1 – Nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring je najviac 39 okresov → Prvá pomoc okrem Opatrenia 3B
  • Fáza 0 – Žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania podľa Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring je aspoň 40 okresov → pomoc sa neuplatňuje
V prípade, že sa v rámci mesiaca budú meniť jednotlivé fázy celonárodného COVID automatu, bude sa uplatňovať fáza, ktorá počas daného mesiaca trvala dlhšie. Ak by to nebolo možné určiť, tak fáza, ktorá je pre žiadateľov výhodnejšia. Napr.:

  • 17 kalendárnych dní – Fáza 2; 14 kalendárnych dní – Fáza 1 - uplatní sa Fáza 2 – Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B
  • 14 kalendárnych dní – Fáza 2; 17 kalendárnych dní – Fáza 3 - uplatní sa Fáza 3 – Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B
  • 15 kalendárnych dní – Fáza 2; 15 kalendárnych dní – Fáza 1 - uplatní sa Fáza 2 – Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu