Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 431/2002
[02.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve


Novelou zákona sa upresňujú a zjednodušujú ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby zmeny podoby účtovného záznamu (z listinnej do elektronickej podoby). Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby, ako aj skenovať dokumenty bez použitia zaručenej konverzie.

Jednoduchšia bude aj archivácia účtovníctva - doklady sa už nebudú viac musieť uchovávať v papierovej podobe, bude stačiť elektronická.  

Ďalšími zmenami sú ustanovenie povinného obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré ho nemali doteraz určený a povinné predkladanie účtovných dokumentov (účtovných závierok, výkazov, či poznámok) do Registra účtovných závierok iba elektronicky.

Ustanovuje sa tiež najnižšia výška pokuty, pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a výška pokuty, ktorú z rôznych dôvodov nie je možné odvodiť z celkovej sumy majetku, sa ustanovuje v absolútnej výške.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu