Menia sa podmienky kontroly úhrady diaľničnej známky

Pripravované od 01.07.2021 - Číslo zákona: 488/2013
[26.05.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov


Plánuje sa poslanecká novela zákona o diaľničnej známke, ktorou má najmä ustanoviť, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti. Novelou sa zavádza povinnosť zadávať pri úhrade diaľničnej známky okrem doterajších údajov aj VIN číslo vozidla. Upravujú sa podmienky opravy údajov chybne alebo neúplne zadaných do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky do 7 dní ako aj podmienky vrátenia úhrady diaľničnej známky do 14 dní pri duplicitnej platbe.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu