Zavádza sa automatické doplnenie údajov spoločníkov a štatutárov do obchodného registra

Už o 3 dni - Schválené od 01.12.2021 - Číslo zákona: 403/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Identifikačné údaje spoločníkov a štatutárov, ktoré sa mali dodatočne povinne zapísať do obchodného registra do 30.9.2022 budú prednostne automatizovane doplňované registrovým súdom (obchodným registrom). Registrový súd tak má prednostne zapísať identifikačné údaje, ktoré už v systéme eviduje, o čom bude obchodné spoločnosti informovať do 31. mája 2022.

V prípade, že registrový súd podnikateľov neinformuje o automatickom doplnení údajov do konca mája 2022, platí, že doplnenie údajov nebolo možné vykonať a podnikatelia (obchodné spoločnosti) budú musieť vykonať zápis do obchodného registra a údaje doplniť. Zapísanie iba identifikačných údajov do obchodného registra bez iných zmien bude bezplatné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu