Vláda predstavuje zámer novej úpravy obchodných spoločností

Schválené od 12.05.2021 - Číslo zákona: 18969/2021-110
[12.05.2021]

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností


Vláda schválila návrh legislatívneho zámeru týkajúceho sa zmeny práva obchodných spoločností. V rámci legislatívneho zámeru sa plánuje rekodifikovať právna úprava obchodných spoločností po vzore Česka a Nemecka. V rámci pripravovanej zmeny by mali byť právne formy obchodných spoločností (verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o., a.s., jednoduché spoločnosti na akcie, družstvá) upravené v novom zákone o obchodných spoločnostiach a družstvách, nie v Obchodnom zákonníku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu