Prijíma sa nový zákon o výstavbe, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Pripravované od 01.01.2022
[01.06.2021]

Návrh zákona o výstavbe


Návrh zákona o výstavbe má nahradiť zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Jeho cieľom je elektronizácia v tejto oblasti zriadením nového informačného systému (tzv. Urbion), ako aj zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania a procesu stavebného povoľovania.

Návrh zákona zavádza možnosť prekladania stavebnej dokumentácie a súvisiacich žiadostí aj v elektronickej forme. Zároveň sa majú rušiť správne poplatky pre stavebníka pri drobných a jednoduchých stavbách, ak využije elektronický systém Urbion. Ďalej sa zavádza nový správny poplatok pre všeobecné stavby vo výške 2,5 % z ceny stavebného diela (pričom doterajšie správne poplatky pre všeobecné stavby sa majú zrušiť).

Návrh zákona predpokladá tiež zriadenie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu