Zavádza sa Centrálny register účtov

Pripravované od 01.12.2021
[30.04.2021]

Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o centrálnom registri účtov, ktorým sa implementuje V. AML smernica proti praniu špinavých peňazí. Na základe predloženého návrhu majú banky do registra poskytovať údaje o svojich klientoch na evidenciu osôb vlastniacich alebo kontrolujúcich účty a bezpečnostné schránky.
Z pôvodného znenia návrhu zákona bola vypustená povinnosť bánk informovaťo zostatkoch na účte svojich klientov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu