Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 563/2009
[07.07.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Vláda schválila novelu daňového poriadku, ktorej cieľom je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti. 

Novelou daňového poriadku dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk. V zmysle doterajšej právnej úpravy je poplatok za vydanie záväzného stanoviska Finančného riaditeľstva pre daňový subjekt v minimálnej výške od 2 000 € - 3 000 € v závislosti od počtu uplatnených daňových predpisov a sumy predpokladaného obchodného prípadu. Navrhuje sa znížiť daný poplatok na fixnú výšku 1 000 €, pričom ak sa jedná o vysoko spoľahlivý daňový subjekt, suma sa znižuje na polovicu. Cieľom opatrení je motivovať podnikateľov k zodpovednejšiemu prístupu, a tým znížiť množstvo daňových podvodov. 

Novelu musí ešte schváliť parlament.   
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu