Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 408/2021
[02.12.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Cieľom novely daňového poriadku je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti.

Novelou daňového poriadku dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk. V zmysle doterajšej právnej úpravy bol poplatok za vydanie záväzného stanoviska Finančného riaditeľstva pre daňový subjekt v minimálnej výške od 2 000 € - 3 000 € v závislosti od počtu uplatnených daňových predpisov a sumy predpokladaného obchodného prípadu. Novelou daňového poriadku sa znižuje daný poplatok na fixnú výšku 1 000 €, pričom ak sa jedná o vysoko spoľahlivý daňový subjekt, suma sa znižuje na polovicu. Cieľom opatrení je motivovať podnikateľov k zodpovednejšiemu prístupu, a tým znížiť množstvo daňových podvodov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu