Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 563/2009
[28.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela daňového poriadku, ktorej cieľom je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti. 

Novelou daňového poriadku dochádza k zrušeniu povinnosti správcu dane zasielať daňovým subjektom osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“, ktoré je potrebné vrátiť po skončení podnikania a priniesť správcovi dane vždy za účelom vyznačenia zmien.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu