Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 408/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Parlament prijal novelu daňového poriadku, ktorou dochádza k zrušeniu povinnosti správcu dane zasielať daňovým subjektom osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“, ktoré je potrebné vrátiť po skončení podnikania a priniesť správcovi dane vždy za účelom vyznačenia zmien.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu