Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov

Schválené od 15.11.2021 - Číslo zákona: 408/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Bola prijatá novela daňového poriadku, ktorej cieľom je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti.

Novelou daňového poriadku sa zavádza povinnosť platiteľovi dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých vlastných bankových účtov určených na podnikanie a ich každú zmenu. Zároveň sa rozširuje povinnosť odberateľovi ručiť za dodávateľom nezaplatenú daň. Riziko ručenia sa zníži, keď daň uvedenú na faktúre, uhradí na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa Finančného riaditeľstva SR.

Čísla bankových účtov budú musieť podnikatelia nahlásiť do 30. novembra 2021, a to prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a ktoré zverejní aj na svojom webovom sídle. Podľa informácií Finančnej správy bude každému platiteľovi DPH registrovanému k 15.11.2021 doručené predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Predvyplnené tlačivo bude automaticky doručované aj všetkým platiteľom, ktorí sa pre DPH zaregistrujú po 15.11.2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu