Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu môžu podávať žiadosti na kompenzácie výpadku príjmov

Schválené od 01.04.2021 - Číslo zákona: 91/2010
[21.04.2021]

Zákon o podpore cestovného ruchu


Podnikatelia v gastrosektore a v oblasti cestovného ruchu môžu požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o finančnú pomoc, ktorej cieľom je prekrytie časti nákladov, vynaložených žiadateľmi v čase ich povinného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v období pandémie ochorenia COVID-19. 

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022, pričom momentálne prebieha druhá etapa žiadostí (1. november 2020 - 31. marec 2021), v ktorej je možné žiadať o pomoc aj za obdobie z prvej etapy, od 1. apríla 2020. 

Výška poskytnutej pomoci jednému podnikateľovi nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky. Zároveň platí, že výška poklesu čistého obratu podnikateľa musí byť viac ako 40 % a výška poskytnutého finančného príspevku 1,44 % - 10 % z čistého obratu v oprávnenom období. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu