Zavádza sa možnosť obmedzenia alebo zakázania pestovania geneticky modifikovaných rastlín

Schválené od 14.04.2021 - Číslo zákona: 151/2002
[01.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe


Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa do právneho poriadku SR transponuje smernica EÚ, týkajúca sa možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území. Novelou sa zavádza možnosť zakázať uvádzanie geneticky modifikovaných organizmov na trh, upravuje sa postup pri uvádzaní takýchto organizmov na trh a dopĺňajú sa podmienky priebehu konaní o vydávaní rozhodnutí.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu