Mení a zjednodnocuje sa spôsob výberu mýta v EÚ

Už o 4 dni - Schválené od 01.12.2021 - Číslo zákona: 474/2013
[01.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií


Parlament schválil novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorou sa transponuje smernica EÚ o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.

V jednom vozidle má po novom stačiť už iba jedna palubná jednotka a úhrady za mýto sa majú odvádzať len jednému zvolenému poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý ho následne uhradí príslušnému správcovi dane, ktorým je na Slovensku NDS, a.s. Má sa uľahčiť tiež vymáhanie neuhradených poplatkov v EÚ (najmä mýta a iných cestných poplatkov, napr. diaľničnej známky, poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu