Menia sa podmienky pri poskytovaní služieb týkajúcich sa vozidiel v cestnej premávke

Pripravované od 01.11.2021 - Číslo zákona: 106/2018
[30.03.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorým sa menia podmienky pri poskytovaní služieb týkajúcich sa vozidiel v cestnej premácke. 
Novelou zákona sa zrušujú certifikácie opravovní, predlžuje platnosť poverenia technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení. Ďalej sa zavádzajú obmedzenia pre držiteľov povolení na zriadenia staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorí dané pracoviská nestavajú a tým blokujú miesto v existujúcej sieti a úprave niektorých parametrov pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch. 
Ustanovujú sa nové samostatné činnosti kontroly - dodržiavanie povinností o označovaní pneumatík a dodržiavanie povinností o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov. 
Novelou zákona sa zavádza aj nové obmedzenie pre subjekty emisnej kontroly, že v bezprostrednom okolí schváleného stojiska emisnej kontroly by sa nemalo nachádzať také prístrojové vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré sa používa pri výkone emisnej kontroly a meraní vozidla a ktorého vybavenie umožňuje priame prepojenie so schváleným prístrojovým vybavením nachádzajúcim sa na schválenom stojisku emisnej kontroly.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu