Látka CBD sa vyraďuje zo zoznamu psychotropných látok

Už o 21 dní - Schválené od 01.05.2021 - Číslo zákona: 124/2021
[09.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme


Parlament schválil novelu zákona, v zmysle ktorej sa omamná látka II. skupiny cannabidiol (CBD) vyraďuje zo zoznamu psychotropných látkoch. Zjednoduší sa tak uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj výrobkov obsahujúcich látku CBD.
Zároveň sa predlžuje platnosť povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami z 2 rokov na 3 roky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu