Upravujú sa podmienky financovania sociálnych služieb počas koronakrízy

Schválené od 01.04.2021 - Číslo zákona: 100/2021
[18.03.2021]

Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa upravuje výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Výška finančného príspevku na apríl až december rozpočtového roka 2021 je vo výške 250 eur. Na rozpočtový rok 2021 sa výška finančného príspevku určí ako súčet výšky tohto finančného príspevku na (1) mesiace január až marec rozpočtového roka 2021 vo výške 150 eur na jedno miesto na mesiac a (2) na mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 vo výške 250 eur na jedno miesto na mesiac.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu