Upravuje sa spôsob určovania poklesu tržieb

Schválené od 31.03.2021
[17.03.2021]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti


Nariadením vlády Slovenskej republiky sa upravuje spôsob určovania poklesu tržieb (t.j. čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti). 

Zamestnávateľovi a SZČO sa umožňuje určovať pokles tržieb porovnávaním tržby dosiahnutej za aktuálny mesiac s tržbami dosiahnutými za jednotlivé mesiace roku 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, t.j. s tržbami dosiahnutými mimo obdobia krízovej situácie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu