Posúva sa termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev a správcov bytov

Schválené od 31.03.2021 - Číslo zákona: 115/2021
[31.03.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Novelou zákona sa posúva termín na splnenie povinnosti predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytov a nebytových priestorov za rok 2020. Zároveň sa zavádza možnosť využitia elektronického hlasovania na týchto schôdzach.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu