Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Schválené od 01.09.2021 - Číslo zákona: 127/2021
[02.08.2021]

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Parlament schválil poslanecký návrh novely školského zákona, ktorou sa má umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. Vďaka tomu sa otvára priestor na vznik a rozvoj rôznych vzdelávacích inštitúcií, prostredníctvom ktorých bude možné individuálne vzdelávať žiakov na druhom stupni ZŠ napr. v rámci vzdelávacích skupín.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu