Zavádza sa väčšia regulácia a obmedzovanie reklamných stavieb

Schválené od 01.05.2021 - Číslo zákona: 145/2021
[23.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Parlament schválil zmenu stavebného zákona, ktorej cieľom je väčšia regulácia a obmedzenie reklamných stavieb ("bilboardov"), a tým zmenšovanie vizuálneho smogu. 

Reklamné stavby sa viac nebudú povoľovať na dobu neurčitú, ale len na dobu určitú, a to najviac na tri roky (aj stavebné povolenia vydané podľa doterajších právnych predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, majú už dobu trvania najviac tri roky). 

Zjednodušuje sa tiež proces odstraňovania nelegálnych reklamných stavieb. O odstránenie stavby môže po novom požiadať aj obec či mesto. V prípade, že reklamná stavba je postavená bez stavebného povolenia (alebo v rozpore s ním) alebo bez písomného ohlásenia stavebnému úradu (alebo v rozpore s ním), je možné takúto nelegálnu stavbu odstrániť na náklady vlastníka. Zvyšujú sa aj sankcie za nedodržiavanie zákona. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu