Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Schválené od 26.02.2021 - Číslo zákona: 88/2021
[04.03.2021]

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa upúšťa od vyrubenia úroku z omeškania a od uloženia sankcie v zmysle daňového poriadku. 

Daňovému subjektu nebude vyrubený úrok za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň (ktoré sa stali splatnými od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020), pokiaľ ich subjekt zaplatí alebo odvedie v náhradnej lehote (najneskôr do júna 2021). 

Daňovému subjektu zároveň nebude uložená pokuta za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu