Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.04.2021 - Číslo zákona: 343/2015
[04.03.2021]

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má za cieľ odstránenie národného goldplatingu (prísnejšej úpravy) a zosúladenie národnej úpravy s európskou legislatívou u tzv. dotovaných subjektov v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. V návrhu novely verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytujúci finančné prostriedky na zákazku na poskytnutie výskumných a vývojových služieb nemusí postupovať podľa špecifických podmienok v § 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu