Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Schválené od 01.03.2022 - Číslo zákona: 8/2009
[18.03.2021]

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Parlament schválil návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorou sa zavádza možnosť „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidla, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt, pričom viazanosť EČV na okres sa úplne vypúšťa. Držiteľ EČV si bude môcť ponechať nepridelené EČV jeden rok, kým sa rozhodne ich použiť na nové vozidlo alebo ich vrátiť na inšpektorát. V prípade použitia už pridelenej EČV nebude musieť držiteľ platiť správny poplatok za jej opätovné pridelenie. Novela zákona zároveň ustanovuje zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, čo znamená, že kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho aj s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu