Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Pripravované od 01.05.2021
[04.03.2021]

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tzv. programe zhovievavosti. 
Program zhovievavosti je dôležitý pri odhaľovaní kartelových dohôd a umožňuje upustenie od uloženia pokuty alebo zníženie pokuty spolupracujúcemu podnikateľovi - takému, ktorý predloží dôkaz o existecii kartelu alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. Návrh vyhlášky upravuje podmienky podávania žiadostí o uplatnenie tohto programu a účasti na ňom, podmienky žiadostí o rezerváciu poradia, podrobnosti o postupe úradu po podaní žiadosti či povinnosti pre podnikateľov, súvisiace s týmto programom a hospodárskou súťažou. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu