Zavedenie možnosti zamestnávania mladistvých od 15 rokov aj bez povinnej školskej dochádzky

Schválené od 01.03.2021 - Číslo zákona: 311/2001
[04.03.2021]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa okrem iného zavádza možnosť pre zamestnávateľa zamestnať mladistvého staršieho ako 15 rokov, ktorý ešte neskončil povinnú školskú dochádzku. So zamestnáním mladistvého však musí súhlasiť inšpektorát práce. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu