Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Schválené od 01.07.2022 - Číslo zákona: 211/2022
[14.06.2022]

Zákon o potravinách


Bola schválená novela zákona o potravinách, ktorá umožňuje predaj potravín aj po dátume minimálnej trvanlivosti. 

Takéto potraviny je možné predávať len ak sú bezpečné, zreteľne označené, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, a zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín. Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny predáva.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu