Splatnosť poistného na sociálne poistenie pre osoby s poklesom príjmu o 40% sa posúva na 30.6.2021

Schválené od 17.12.2020 - Číslo zákona: 131/2020
[18.12.2020]

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila novelu nariadenia, ktorou dochádza k posunutiu splatnosti poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, nasledovne:
  1. poistné za marec 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021,
  2. poistné za máj 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021, 
  3. poistné za jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021, 
  4. poistné za júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021, 
  5. poistné za december 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu