Nesplatenú časť nájomného budú nájomcovia povinní začať hradiť najneskôr od 1.4.2021

Schválené od 09.12.2020 - Číslo zákona: 71/2013
[17.12.2020]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Parlament schválil v skrátenom konaní novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá upravuje splácanie neuhradenej časti nájomného.
Pôvodné znenie počítalo so začiatkom úhrady v splátkach až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. Táto novela definuje presný dátum a stanovuje, že v prípade, ak sa prenajímateľ a nájomca na zľave z nájomného dohodli a došlo k uplatneniu dotácie a aj v prípade, ak sa prenajímateľ a nájomca na zľave nedohodli, splácanie nesplatenej časti nájomného začne najneskôr od 1. apríla 2021, aj keby v tom čase ešte trvala mimoriadna situácia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu