Zavádzajú sa pravidlá pre prevádzkovanie malých samostatnýh pivovarov

Schválené od 01.10.2021 - Číslo zákona: 530/2011
[01.09.2021]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá ustanovuje podmienky, za ktorých je možné pivovar považovať za malý samostatný pivovar.
V malom samostatnom pivovare sa ustanovuje maximálna ročná výroba piva (200 000 hl), právna a hospodárska nezávislosť od iných pivovarov a nepovoľuje sa vyrábať pivo na základe licencie. Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých pivovarov. Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatňuje znížená sadzba dane. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej ročnej výrobnej kapacity piva, je prevádzkovateľ malého pivovaru povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň tak, aby bolo celé vyrobené množstvo piva zdanené základnou sadzbou dane. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu