Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 530/2011
[01.06.2021]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá ustanovuje nové typy právnickej osoby alebo fyzickej osoby:
  1. schválený odosielateľ - oprávnený odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely;
  2. schválený príjemca - oprávnený prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území členských štátov Európskej únie na podnikateľské účely.
Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom vyhotoveným prostredníctvom elektronického systému a od 13. februára 2023 je povinný viesť evidenciu 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu