Nové pravidlá rušia povinnú registráciu k DPH v iných krajinách EÚ a prinášajú 1 spoločné priznanie

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 222/2004
[01.06.2021]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá zavádza nové pravidlá pre podnikateľov dodávajúcich tovar do iných členských štátov EÚ, resp. dovážajúcich tovar z iných krajín.
Osoby uplatňujúce osobitné úpravy (novo špecifikované v zákone, viď nižšie) budú môcť podávať iba jedno daňové priznanie v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ. Zahraničným osobám, ktoré budú uplatňovať osobitnú úpravu, sa zruší povinnosť registrácie podľa zákona o DPH. Rovnako tak slovenskí platitelia dane dodávajúci tovar formou predaja tovaru na diaľku nebudú mať povinnosť registrácie v iných členských štátoch EÚ a budú podávať jedno daňové priznanie v tuzemsku za všetky dodania do iných členských štátov.
Ustanovenie § 68 vymenúva osobitné úpravy, ktoré sa týkajú cezhraničných dodávok služieb a tovarov pre konečných zákazníkov. Ich podrobná právna úprava je obsiahnutá v § 68a až § 68c zákona. Osobitné úpravy sú dobrovoľné a sú uplatniteľné na:
  1. poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ ;
  2. predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ a poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami usadenými v EÚ, ale nie v členskom štáte spotreby, nezdaniteľným osobám a určité tzv. domáce predaje tovaru;
  3. predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu