Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Už o 7 dní - Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 222/2004
[01.06.2021]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá zavádza pre všetky členské štáty jednotnú prahovú hodnotu pre uplatňovaie DPH v súvislosti s predajom na diaľku v rámci EÚ. Tento limit je podľa nových pravidiel 10.000 EUR.
Ak podnikateľ zdaňuje predaj tovaru na diaľku v členskom štáte, kde sa preprava tovaru začína, a pre služby určuje miesto dodania v členskom štáte, kde je usadený, po prekročení prahovej hodnoty dodaných tovarov a/alebo poskytnutých služieb 10 000 eur musí nevyhnutne prejsť na určenie miesta dodania podľa základných pravidiel; pri predaji tovaru na diaľku je to miesto, kde sa preprava tovaru k zákazníkovi skončí, a pri poskytnutí služieb, ide o miesto usadenia zákazníka (ak nepresiahne v kalendárnom roku hodnotu 10 000 eur bez dane, je oprávnený zdaňovať poskytovanie služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo/ pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína).
Súčasne platí, že podnikateľ môže zvoliť pri prekročení hodnoty osobitnú úpravu v rámci systém jednotného kontaktného miesta.   
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu