80 hodín poradenstva pre udržanie a rozvoj biznisu aj počas krízy pre podnikateľov v regiónoch

Schválené od 12.10.2020
[12.10.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch


Podnikatelia môžu získať 80 hodín bezplatného poradenstva pre rozvoj a expanziu podnikania na slovenskom trhu aj v krízovom období.

Čo získate pre svoj biznis?

Poradenstvo a riešenia strategických otázok s expertom v oblastiach:
  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment.

Kto môže žiadať o dlhodobé poradenstvo?

Mikro, malý a stredný podnik so sídlom v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského.

Žiadať o konzultácie možno do 25. 10. 2020 do 24:00 hod.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu