Upravujú sa neprimerané podmienky v obchode s potravinami- niektoré odpadnú, iná pribudnú

Pripravované od 01.05.2021 - Číslo zákona: 91/2019
[05.10.2020]

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý upravuje zoznam sankcionovateľných neprimeraných obchodných podmienok.
Zákaz zníženia kúpnej ceny, okrem zníženia kúpnej ceny z dôvodov týkajúcich sa chybného tovaru, bol zo zákona vypustený. Nahradí ho nové znenie, ktoré ustanovuje, že jednostranná zmena podmienok je neprípustná a považovaná na neprimeranú obchodnú podmienku.
Dopĺňajú sa nasledovné nové nepriemerané obchodné podmienky:
  • neodôvodnené (nie spôsobené nedbalosťou alebo zavinením dodávateľa) prenášanie zodpovednosti za stratu alebo znehodnotenie potravín na dodávateľa;
  • odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny (ak nie písomná zmluva) ak o to dodávateľ požiada;
  • neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva dodávateľa odberateľom (porušenie obchodného tajomstva dodávateľa bude aj porušením verejného práva, nie len súkromného);
  • vyhrážanie sa odberateľa dodávateľovi odvetnými obchodnými opatreniami alebo vykonávanie takých opatrení, ak dodávateľ uplatňuje svoje práva (zo zákona alebo zmluvy);
  • kompenzácia dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa, ktoré sa týka predaja potraviny dodávateľa, napriek tomu, že nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa.
Za naplnenie vyššie uvedených neprimeraných podmienok hrozí podnikateľom pokuta do výšky 500 000 EUR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu