Správca dane bude podnikateľom zasielať oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový benefit v prospech podnikateľov. Správca dane bude mať povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu