Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Schválené od 01.04.2021 - Číslo zákona: 125/2006
[04.03.2021]

Zákon o inšpekcii práce


Parlament schválil novelu zákona o inšpekcii práce, ktorá upravuje dolnú sadzbu pokuty ukladanej zamestnávateľom v prípade vzniku pracovného úrazu.

Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorých vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Zároveň sa zaviedla nižšia dolná sadzba pokuty, a to 15 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu