Postup vyhodnocovania žiadostí o dotácie od Ministerstva spravodlivosti sa zmení

Schválené od 15.11.2017 - Číslo zákona: 322/2016
[04.01.2018]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie


Ministerstvo spravodlivosti je poskytovateľom dotácií na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, ako i na ďalšie účely stanovené zákonom č. 302/2016 Z. z., o ktoré môžu žiadať tiež podnikatelia so sídlom na Slovensku pri realizácii rôznych projektov. Doterajší postup vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie by sa mal v dôsledku plánovanej novely zmeniť tak, že pribudne ústna prezentácia projektu, minimálny počet bodov pre zaradenie žiadosti na rokovanie hodnotiacej komisie a zmení sa tiež spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu