Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 222/2004
[01.06.2021]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá ruší oslobodenie zásielok z 3. krajín od DPH v prípade, že ich hodnota neprevyšuje 22 EUR.
Cieľom tohto zrušenia oslobodenia od dane je eliminácia narúšania hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi tovarov z EÚ a dodávateľmi z tretích štátov.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu