Daňové oslobodenie liehu pri výrobe výživových doplnkov

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 530/2011
[01.06.2021]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá v nadväznosti na zmenu smernice zavádza oslobodenie alkoholického nápoja určeného na použitie na výrobu výživových doplnkov, ktoré spĺňajú podmienku uvádzania do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení najviac 0,15 l. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu