Konzultácie pre udržanie podnikania počas pandémie pre firmy nad 3 roky od založenia mimo BA kraja

Schválené od 08.04.2020
[26.04.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, Krátkodobé individuálne poradenstvo vo forme konzultácií


Pomoc pre podnikateľov v čase pandémie vo forme bezplatných online konzultácií pre udržanie a rozvíjanie podnikania.
Získať môžu poradenstvo v rozsahu 10-tich hodín s expertom z oblastí:
  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment,
  • alternatívne formy podnikania.

Ktorí podnikatelia môžu žiadať o konzultácie?

  • spĺňajúci definíciu MSP (mikro, malý a stredný podnik),
  • nad 3 roky od založenia firmy,
  • so sídlom v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského.
Službu je možné čerpať 3x v roku 2020.
O konzultácie je možné žiadať priebežne do uzavretia výzvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu