Každá firma musí mať dátovú schránku na komunikáciu so štátom

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 305/2013
[15.02.2017]

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)


Úrady, súdy a iné orgány verejnej správy budú doručovať písomnosti v elektronickej forme do dátových schránok firiem.

Právne dôsledky doručovania do dátových schránok sú rovnaké, ako v prípade doručenia poštou. 

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (kartu eID).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu