Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 39/2007
[02.12.2020]

Zákon o veterinárnej starostlivosti


Parlament schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zakazuje chov a usmrtenie kožušinových zvierat za účelom získania kožušín, konkrétne ide o zajaca poľného, líšku hrdzavú, nutriu, činčilu, norka a fretku. Ďalej sa zakazuje chov a usmrtenie králikov za účelom získania kožušín, s výnimkou pokiaľ sú ich kožušiny (vedľajší živočíšny produkt) využité na osobnú spotrebu chovateľa alebo jemu blízkych osôb.
Osoby, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkovateľom chovu týchto zvierat, sú povinné chov ukončiť najneskôr do 31. decembra 2025
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu