Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 563/2009
[02.12.2020]

Zákon o správe daní (daňový poriadok)


Parlament schválil novelu zákona o správe daní, ktorá znižuje administratívnu záťaž podnikateľov zavedením automatickej registrácie k dani.     
Daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci nemusia žiadať o registráciu k dani, ale správca dane ich zaregistruje z úradnej moci do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri. Daňový subjekt, ktorý nie je zapísaný v tomto registri, bude zaregistrovaný z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania.  Uvedeným osobám oznámi v rozhodnutí o registrácii správca dane pridelené DIČ aj osobný účet daňovníka. Zároveň daňové subjekty nemusia nahlasovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu sídla, zmenu priezviska), ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe.  

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu