Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 82/2005
[18.09.2019]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Parlament schválil novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý rozširuje možnosti podnikateľov využiť pomoc rodinných príslušníkov aj v s.r.o.
Za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu nebude považovaná, pomoc rodinných príslušníkov:
  • podnikateľovi fyzickej osobe
  • jednoosobovej s.r.o., ak jediným spoločníkom je fyzická osoba.
Musia ísť vždy o príbuzného:
  • v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka
  • ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom/ študentom do 26 rokov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu