Platby na sociálne poistenie z 13. a 14. platu do roku 2021

Schválené od 01.09.2019 - Číslo zákona: 461/2003
[03.07.2019]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení upravujúcu určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021.Táto úprava je potrebná na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania, t.j. pred 1. januárom 2022.
V roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane z 13. platu sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.
Za účelom vylúčenia uvedeného 13. platu z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie v roku 2021 sa navrhuje súbežné splnenie nasledovných podmienok: 
  • 13. plat poskytnutý v júni 2021, 
  • 13. plat poskytnutý najmenej vo výške 500 eur, 
  • k 30. aprílu 2021 je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 24 mesiacov .
Obdobne nebudú platiť v rokoch 2019 až 2021 poistné na sociálne poistenie zo 14. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane zo 14. platu sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.
Za účelom vylúčenia uvedeného 14. platu z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie v rokoch 2019 až 2021sa navrhuje súbežné splnenie nasledovných podmienok:
  • 14. plat poskytnutý v decembri príslušného kalendárneho roka,
  • 14. plat poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • k 31. októbru príslušného kalendárneho roka je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 48 mesiacov,
  • zamestnancovi bol u zamestnávateľa poskytnutý aj 13. plat.
Ide o odlišný postup ako je v daniach a poistnom na verejné zdravotné poistenie, u ktorých prebehne ročné zúčtovanie zo sumy do 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu