Živnostenské úrady budú sprostredkovávať aj zmeny zápisov predmetu podnikania v obchodnom registri

Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 455/1991
[01.09.2020]

Živnostenský zákon


Parlament schválil novelu živnostenského zákona, ktorá rozširuje možnosti živnostenských úradov vo vzťahu k zápisom do obchodného registra.
Živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta budú môcť sprostredkovať záujemcom vo vzťahu k obchodnému registru aj podanie návrhu na zápis zmeny údajov o predmete podnikania alebo činnosti zapisovaného do obchodného registra. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu