Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 530/2003
[01.09.2020]

Zákon o obchodnom registri


Parlament schválil novelu zákona o obchodnom registri, ktorá upravuje podávanie návrhov do obchodného registra.
Návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe. Novela zároveň upresňuje, že osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.  
Výška súdnych poplatkov pre elektronické podania sa nemení.
Možnosť podania návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa nemení.  
Ukladanie listín do zbierky listín bude taktiež možné len v elektronickej podobe (len výnimočme bude možné podanie v listinnej podobe, ak povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu