Za nepoužívanie e-kasy nebudú úrady do 30. 12. 2019 udeľovať pokuty

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 289/2008
[20.06.2019]

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Parlament schválil novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá má zmierniť následky, ktoré hrozia vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami.
Cieľom novely je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Z tohto dôvodu novela stanovuje, že daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý:
- požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v lehote podľa zákona;
- používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ak mal povinnosť evidovať tržby pred 1. 4. 2019).
Podmienkou pre neuloženie pokuty nie je preukázanie, že si podnikateľ záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
Už vydané rozhodnutia o uložení pokuty, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, budú zákonom automaticky zrušené.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu