Pri nezaplatení dane vám daňový úrad bude môcť zadržať vodičský preukaz

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 563/2009
[17.10.2019]

Zákon o správe daní


Parlament schválil novelu zákona o správe daní upravujúcu daňovú exekúciu.
Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Vodičské preukazy budú úrady zadržiavať v súčinnosti s políciou, ktorej bude doručené rozhodnutie o exekúcii.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu