Podnikatelia môžu uzavrieť s vysokou školou zmluvu o poskytovaní podnikového štipendia

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 131/2002
[15.05.2019]

Zákon o vysokých školách


Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách upravujúcu podmienky poskytovania tzv. podnikových štipendií.
Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií, účelom ktorých je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch. Novela reflektuje požiadavky zamestnávateľov, aby prostredníctvom podnikových štipendií mali možnosť vytvárať finančné motivácie pre štúdium konkrétnych študijných programov na vysokých školách, prípadne mali možnosť nasmerovať študentov na výber konkrétnych povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Podnikové štipendium bude bude poskytované priamo podnikateľom, ktorí ho následne budú vyplácať študentom. Zakazuje sa, aby podnikatelia podmieňovali poskytovanie podnikového štipendia dodatočnými požiadavkami, či povinnosťami, ktoré nie sú súčasťou študijného programu študenta a de facto zneužívali tento inštitút ako náhradu za odplatu za vykonanú prácu zo strany študenta. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu